گروه نرم افزارهای پزشکی شیراز

گروه نرم افزارهای پزشکی شیراز کاملا شخصی می باشد و وابسته و هیچ ارگان و یا سازمان دولتی و غیر دولتی نمی باشد.

  • اطلاعات درج شده در این سایت توسط کارشناسان ما و از راهای مختلف جمع آوری شده است.
  • تا حد امکان سعی شده است اطلاعات درست و قابل اعتمادی در است درج گردد
  • در تهیه این سامانه چندید روز کار کارشناسی انجام شده است و پس بررسی سامانه های مختلف و بررسی نواقص و همچنین مزایای آنها، این سامانه طراحی گردد.
  • در حال حاضر سامانه جهت ثبت نسخ بیمه نیروهای مسلح می باشد. در صورتی که سایر بیمه نیز اضافه گردد متعاقبا اعلام خواهد شد.
  • آدرس ما: شیراز، شهرک رکن اباد، پارسیان جنوبی، نبش کوچه 3، ساختمان پارسیان، طبقه همکف، واحد 1
  • کد پستی:7149617394
  • تلفن تماس: 07132427587 شماره همراه: 09179991044
  • در حال حاضر سامانه جهت ثبت نسخ بیمه نیروهای مسلح می باشد. در صورتی که سایر بیمه نیز اضافه گردد متعاقبا اعلام خواهد شد.