مطب مهسا بالاجازاده

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100235 بستن ثانويه زخم جراحي سطحی با ترمیم ساده ثانویه
100070 دبریدمان شامل درآوردن اجسام خارجی همراه با شکستگی(های) باز و دررفتگی(ها)؛ پوست، بافت زیرجلدی، فاشیای عضله، عضله و استخوان
100090 نمونه‌برداري پوست، بافت زيرجلدي و يا بافت مخاطي (شامل ترميم اوليه)، منفرد یا متعدد
901125 پالس اکسیمتری گوش یا نبض برای اشباع اکسیژن، غیرتهاجمی
200055 درآوردن جسم خارجی از بافت نرم

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع