مطب دکتر آقاولی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
901220 نوار مغز
701865 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd)
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
90000 ویزیت متخصص

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع