سارا پرک

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت متخصص
701865 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd)
701865 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd)

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع