مطب دکتر سراج

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
900710 نوار قلب
90000 ویزیت پزشک عمومی بالای 15 سال ( در صورت تایید اداره استانی )
500955 ختنه
90000 ویزیت پزشک عمومی
100135 برداشتن با یا بدون دبریدمان ناخن با یا بدون تخلیه هماتوم ناخن
100020 انسیزیون و درناژ آبسه (برای مثال کاربانکل، هیدرآدنیت چرکی، آبسه جلدی یا زیرجلدی، کیست، فرونکل، پارونشیا)
100030 انسیزیون و درآوردن جسم خارجی؛ بافت زیرجلدی؛ ساده یا مشکل

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع