کلینیک دفاع مقدس توپخانه 22 شهرضا

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع