مطب اعصاب وروان دكتر شريفات

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
901220 نوار مغز
900045 مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی؛ به ازای هر جلسه
900050 روان ‌درمانی فردی، با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، و ...
900051 روان‌درمانی فردی، با رویکردهای مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی- و ...
900091 خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی تا 30 دقیقه توسط روانپزشک
900105 مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی شخصیت (انجام و تفسیر)
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
900045 مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی؛ به ازای هر جلسه
900105 مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی شخصیت (انجام و تفسیر)
900100 مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی بالینی (انجام و تفسیر)
900050 روان ‌درمانی فردی، با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، و ...
900051 روان‌درمانی فردی، با رویکردهای مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی- و ...
900091 خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی تا 30 دقیقه توسط روانپزشک
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
900050 روان ‌درمانی فردی، با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، و ...
900050 روان ‌درمانی فردی، با رویکردهای تحلیلی، شناختی، رفتاری، و ...

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع