دیبا

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
901220 نوار مغز
900710 نوار قلب
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
900771 هولتر
602770 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...)
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال)
90000 ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 18 سال)
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال)
90000 ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 18 سال)
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900710 نوار قلب
901220 نوار مغز
900800 تست ورزش
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
900771 هولتر
602770 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...)

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع