درمانگاه شبانه روزی آریان طب

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90501 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص)
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)

آمار بازدید
» 11 آنلاین
» 1052 امروز
» 1452 دیروز
» 7776 این هفته
» 26618 ماه
» 165630 سال
» 165630 جمع