درمانگاه شبانه روزی کاشف

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت متخصص

آمار بازدید
» 9 آنلاین
» 1124 امروز
» 1452 دیروز
» 7848 این هفته
» 26690 ماه
» 165702 سال
» 165702 جمع