مطب دکتر حمید فندرسکی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال)
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال)

آمار بازدید
» 7 آنلاین
» 376 امروز
» 1033 دیروز
» 5206 این هفته
» 24048 ماه
» 163060 سال
» 163060 جمع