مطب دکتر صفارفر

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900771 هولتر
900771 هولتر

آمار بازدید
» 7 آنلاین
» 373 امروز
» 1033 دیروز
» 5203 این هفته
» 24045 ماه
» 163057 سال
» 163057 جمع