منصور حقی قبادی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)

آمار بازدید
» 9 آنلاین
» 370 امروز
» 1033 دیروز
» 5200 این هفته
» 24042 ماه
» 163054 سال
» 163054 جمع