دکتر حمیدرضا رجبی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص

آمار بازدید
» 4 آنلاین
» 124 امروز
» 1010 دیروز
» 3456 این هفته
» 23351 ماه
» 110513 سال
» 110513 جمع