مطب دکتر سیداحمدسبحای

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200065 تزریق مفصلی کوچک
200066 تزریق مفصلی متوسط
200066 تزریق مفصلی متوسط

آمار بازدید
» 3 آنلاین
» 110 امروز
» 1010 دیروز
» 3442 این هفته
» 23337 ماه
» 110499 سال
» 110499 جمع