مطب

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
900710 نوار قلب
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي
900800 تست ورزش
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900800 تست ورزش
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي
900710 نوار قلب

آمار بازدید
» 6 آنلاین
» 114 امروز
» 1010 دیروز
» 3446 این هفته
» 23341 ماه
» 110503 سال
» 110503 جمع