داروخانه آموزشی ولایت دانشگاه آزاد دامغان

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت پزشک عمومی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
901220 نوار مغز
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص

آمار بازدید
» 2 آنلاین
» 102 امروز
» 1010 دیروز
» 3434 این هفته
» 23329 ماه
» 110491 سال
» 110491 جمع