مطب دکتر بیتا بقایی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب

آمار بازدید
» 2 آنلاین
» 127 امروز
» 1010 دیروز
» 3459 این هفته
» 23354 ماه
» 110516 سال
» 110516 جمع