مطب دکتر افضلی فرد

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
200065 تزریق مفصلی کوچک
200066 تزریق مفصلی متوسط
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200065 تزریق مفصلی کوچک
200066 تزریق مفصلی متوسط
200067 تزریق مفصلی بزرگ

آمار بازدید
» 2 آنلاین
» 575 امروز
» 1072 دیروز
» 4024 این هفته
» 5225 ماه
» 117409 سال
» 117409 جمع