مطب دکتر مهدی عامری

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
900710 نوار قلب
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
900710 نوار قلب

آمار بازدید
» 4 آنلاین
» 108 امروز
» 1010 دیروز
» 3440 این هفته
» 23335 ماه
» 110497 سال
» 110497 جمع