مطب دکتر عبدالله محمدیان

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900771 هولتر
900771 هولتر
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي

آمار بازدید
» 2 آنلاین
» 554 امروز
» 1072 دیروز
» 4003 این هفته
» 5204 ماه
» 117388 سال
» 117388 جمع