مطب دکتر مشکی زاده

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
500955 ختنه
100507 کشیدن بخیه
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)

آمار بازدید
» 2 آنلاین
» 586 امروز
» 1072 دیروز
» 4035 این هفته
» 5236 ماه
» 117420 سال
» 117420 جمع