مطب دکتر جاسم نوروزی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
602770 شستشوی گوش
90000 ویزیت متخصص
602770 شستشوی گوش
100507 کشیدن بخیه
100507 کشیدن بخیه
501935 پولیپکتومی
501935 پولیپکتومی
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
602770 شستشوی گوش

آمار بازدید
» 5 آنلاین
» 582 امروز
» 1072 دیروز
» 4031 این هفته
» 5232 ماه
» 117416 سال
» 117416 جمع