دکترپویان خوارزم

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
90000 ویزیت پزشک عمومی
100507 کشیدن بخیه
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
90000 ویزیت پزشک عمومی
900015 سرم تراپي
704995 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی

آمار بازدید
» 1 آنلاین
» 30 امروز
» 1291 دیروز
» 30 این هفته
» 26887 ماه
» 165899 سال
» 165899 جمع