مطب دکتر حکیمه سعادتی فر

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب

آمار بازدید
» 3 آنلاین
» 741 امروز
» 1192 دیروز
» 741 این هفته
» 19583 ماه
» 158595 سال
» 158595 جمع