مطب دکتر عبدالکریم فیروز زاده

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی

آمار بازدید
» 10 آنلاین
» 987 امروز
» 1192 دیروز
» 987 این هفته
» 19829 ماه
» 158841 سال
» 158841 جمع