مطب دکتر فاطمه احمدی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
90000 ویزیت پزشک عمومی
8009 عینک

آمار بازدید
» 8 آنلاین
» 333 امروز
» 1033 دیروز
» 5163 این هفته
» 24005 ماه
» 163017 سال
» 163017 جمع