مطب دکتر ایرج رشیدی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
90000 ویزیت متخصص

آمار بازدید
» 2 آنلاین
» 201 امروز
» 1033 دیروز
» 5031 این هفته
» 23873 ماه
» 162885 سال
» 162885 جمع