مطب دکترکامران مهدوی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب

آمار بازدید
» 5 آنلاین
» 198 امروز
» 1291 دیروز
» 198 این هفته
» 27055 ماه
» 166067 سال
» 166067 جمع