مطب دکتر مهدی کوچکعلی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
90000 ویزیت متخصص
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام

آمار بازدید
» 18 آنلاین
» 188 امروز
» 1377 دیروز
» 3985 این هفته
» 22827 ماه
» 161839 سال
» 161839 جمع