مطب دکتر امیری

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
500955 ختنه
500955 ختنه
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
500955 ختنه
90000 ویزیت پزشک عمومی
500955 ختنه
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
500955 ختنه
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
500955 ختنه

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع