مطب دکتر بهرام کریم آقایی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب

آمار بازدید
» 4 آنلاین
» 180 امروز
» 1291 دیروز
» 180 این هفته
» 27037 ماه
» 166049 سال
» 166049 جمع