مطب دکتر بابا پور

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت فوق تخصص
900710 نوار قلب
900800 تست ورزش
90000 ویزیت فوق تخصص
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی

آمار بازدید
» 2 آنلاین
» 336 امروز
» 1033 دیروز
» 5166 این هفته
» 24008 ماه
» 163020 سال
» 163020 جمع