مطب دکتر لاله ابوالفتحی ممتاز

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
90000 ویزیت متخصص
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام

آمار بازدید
» 5 آنلاین
» 192 امروز
» 1033 دیروز
» 5022 این هفته
» 23864 ماه
» 162876 سال
» 162876 جمع