دکتر فریبرز فردوسی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
901220 نوار مغز
90000 ویزیت متخصص
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام

آمار بازدید
» 3 آنلاین
» 1136 امروز
» 1249 دیروز
» 6958 این هفته
» 18786 ماه
» 157798 سال
» 157798 جمع