مطب قلب دكتر هادي بيگي

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900771 هولتر
900771 هولتر
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب

آمار بازدید
» 17 آنلاین
» 1241 امروز
» 442 دیروز
» 6513 این هفته
» 25355 ماه
» 164367 سال
» 164367 جمع