مطب دکتر بدیعی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال)
90000 ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال)
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص

آمار بازدید
» 1 آنلاین
» 34 امروز
» 1291 دیروز
» 34 این هفته
» 26891 ماه
» 165903 سال
» 165903 جمع