مطب دکتر مهدی قادریان

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900781 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول
900782 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي
900771 هولتر
900710 نوار قلب
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
900710 نوار قلب
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900781 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول
900782 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه
900785 اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
90000 ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال)
90000 ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال)

آمار بازدید
» 6 آنلاین
» 191 امروز
» 1291 دیروز
» 191 این هفته
» 27048 ماه
» 166060 سال
» 166060 جمع