درمانگاه مهرگان

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)

آمار بازدید
» 9 آنلاین
» 962 امروز
» 1192 دیروز
» 962 این هفته
» 19804 ماه
» 158816 سال
» 158816 جمع