مطب دکتر مجید ترکی باغبادرانی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)

آمار بازدید
» 15 آنلاین
» 949 امروز
» 1192 دیروز
» 949 این هفته
» 19791 ماه
» 158803 سال
» 158803 جمع