سید رضا سعیدیان

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
200065 تزریق مفصلی کوچک
200065 تزریق مفصلی کوچک
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200067 تزریق مفصلی بزرگ
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام

آمار بازدید
» 6 آنلاین
» 178 امروز
» 1033 دیروز
» 5008 این هفته
» 23850 ماه
» 162862 سال
» 162862 جمع