دکتر مهدی خدادادی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت پزشک عمومی

آمار بازدید
» 19 آنلاین
» 1179 امروز
» 442 دیروز
» 6451 این هفته
» 25293 ماه
» 164305 سال
» 164305 جمع