مطب دکتر فاطمه عباسیان

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900800 تست ورزش
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
900771 هولتر
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900755 3D TEE
900710 نوار قلب
900800 تست ورزش
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900750 4D Echo
900755 3D TEE
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
900750 4D Echo
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
900771 هولتر

آمار بازدید
» 8 آنلاین
» 366 امروز
» 1033 دیروز
» 5196 این هفته
» 24038 ماه
» 163050 سال
» 163050 جمع