مطب دکتر سیدمسعود شاقاسمی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
500955 ختنه
500955 ختنه
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال)
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال)
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی

آمار بازدید
» 2 آنلاین
» 1149 امروز
» 1249 دیروز
» 6971 این هفته
» 18799 ماه
» 157811 سال
» 157811 جمع