مطب دکتر مهدوی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900771 هولتر
900771 هولتر
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص

آمار بازدید
» 11 آنلاین
» 803 امروز
» 1209 دیروز
» 2012 این هفته
» 20854 ماه
» 159866 سال
» 159866 جمع