درمانگاه شبانه روزی دکتر سیرجانی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
90000 ویزیت پزشک عمومی
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال)
90000 ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال)
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع