مطب دکتر خلیل خان احمدی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
400565 اندوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
704995 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14
900710 نوار قلب
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور

آمار بازدید
» 1 آنلاین
» 29 امروز
» 1291 دیروز
» 29 این هفته
» 26886 ماه
» 165898 سال
» 165898 جمع