درمانگاه شفابخش

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت پزشک عمومی
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت پزشک عمومی

آمار بازدید
» 15 آنلاین
» 903 امروز
» 1192 دیروز
» 903 این هفته
» 19745 ماه
» 158757 سال
» 158757 جمع