مطب آقای دکتر منوچهر بابایی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901220 نوار مغز
90000 ویزیت متخصص
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901220 نوار مغز

آمار بازدید
» 15 آنلاین
» 1129 امروز
» 442 دیروز
» 6401 این هفته
» 25243 ماه
» 164255 سال
» 164255 جمع