مطب دکتر مجتبی گل رازقی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب

آمار بازدید
» 2 آنلاین
» 30 امروز
» 1291 دیروز
» 30 این هفته
» 26887 ماه
» 165899 سال
» 165899 جمع